Контакти

Адрес:

София 1113, кв. Гео Милев
бул. „Шипченски проход“ 50

Телефон за връзка:

+359 2 8702140
+359 2 8710009
+359 875 205115

E-mail:

hotel.ban@abv.bg

Карта:

QR:

GPS координати:

N42.67920, E23.36189

N 42 40.752, E 23 21.713

N 42 40 45.1, E 23 21 42.8