Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Договор за обществена поръчка